ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา

เชิญร่วมชมผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนพระพุทธศาสนา โดยการประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาประกอบการแสดงละคร เชิญรับชม กดไลค์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ได้

http://www.buddhiststudies-nrru.net/?p=10185

วันที่เผยแพร่ 04 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin