ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานวันรพีรำลึกประจำปี 2562

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวันรพีรำลึกประจำปี 2562

ในวันอังคมาที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม 36.02.06

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การศึกษากฎหมายและการเป็นนักกฎหมายที่ดีมีความยุติธรรม" โดย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 
  • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมและวิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น" โดย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี 
  • การแสดงศาลจำลองและกระบวนวิธีพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้น

 

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin