ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาศิลปศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์สกรีนระบบออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับ

นายวรเชษฐ รองเมือง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นตัวแทนจากประเทศไทย 5 คน

ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการภาพพิมพ์สกรีนระบบออนไลน์ 

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 

จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงนิทรรศการในรูปแบบใหม่ จากศิลปินภาพพิมพ์สกรีนทั่วโลกร่วมหลายร้อยคน

คัดให้เหลือเพียง 30 ศิลปิน รวม 11 ประเทศ

ซึ่งจัดโดย Megalo Print Studio + Gallery,  Kingston Australia ประเทศออสเตรเลีย

***ไม่มีการตัดสินรางวัล

…………………………………..

https://www.megalo.org/screen-print-online-2021

วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin