ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวเตอร์ “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น”

ขอเชิญน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมติวเตอร์ ช่วงปิดเทอม เมษายน - พฤษภาคม 65
เพื่อเป็นการ “เตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้น”
แก่น้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 , ระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1-6
จำนวน 4 สาระวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และรายวิชาเฉพาะทาง (PAT)
โดยเน้นที่การเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับประเทศ
เพื่อสอบเข้าในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 , ระดับอุดมศึกษา (TCAS) ,การติวสอบรายวิชาเฉพาะทาง (PAT)
และเพื่อการติวเสริมความรู้ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย

...สอนสด ออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ ..เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ..
 
สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพรภพ เสาวภาคย์กุล (คุณเล้ง)
Tel. 044-009009 ต่อ 3622 , 0933976565
ID-Line : Umnaya12
ในวันและเวลาราชการ
 
 
 

วันที่เผยแพร่ 08 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin