ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันนาฎศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์ ในงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันนาฎศิลป์พื้นบ้านโคราชสร้างสรรค์

ในงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ​

​วันที่ 2 สิงหาคม 2562

​รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562

 

 

ส่งใบสมัครได้ที่

E-MAIL  : HUMAN.NRRU@GMAIL.COM

FAX : 044 - 256103

 

Download รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขัน

วันที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin