ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชมการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ "นิรมิตวิจิตรศิลป์"

ขอเชิญชมการแสดงของนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานาฎศิลป์

"นิรมิตวิจิตรศิลป์"

ในวันที่ 29 กันยายน 2563 

ชมฟรี ! ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียด

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin