ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 2565 หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญร่วมงานวันมนุษยศาสตร์ฯ วิชาการ 2565 "หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี" 
วันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณชั้น 1-3 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ


พบกับนิทรรศการและกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา การแสดง การเสวนาทางวิชาการ 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 70,000 บาท
** ชมนิทรรศการครบทุกหลักสูตรมีของสมนาคุณให้ **

Click  กำหนดการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2565 

 1. ใบสมัครการแข่งขันประเภทเดี่ยว
 2. ใบสมัครการแข่งขันประเภททีม
 3. รายละเอียดการแข่งขัน การแต่งกายชุดคอสเพลย์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
 4. รายละเอียดการแข่งขัน วีดิโอสั้นส่งเสริมการอ่าน สาขาสารสนเทศศาสตร์ฯ 
 5. รายละเอียดการแข่งขัน ร้องเพลงสากล สาขาอังกฤษธุรกิจ
 6. รายละเอียดการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ English Speech สาขาอังกฤษ
 7. รายละเอียดการแข่งขัน Cover Dance สาขาอังกฤษธุรกิจ
 8. รายละเอียดการแข่งขัน ปริศนาทางรัฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์
 9. รายละเอียดการแข่งขัน ตอบปัญหาธรรม สาขาพุทธศาสนศึกษา
 10. รายละเอียดการแข่งขัน ทักษะทางสังคมศึกษา สาขาสังคมศึกษา
 11. รายละเอียดการแข่งขัน วาดภาพชุมชนในฝัน สาขาการพัฒนาสังคม

    ส่งเอกสารการสมัครได้ทาง Email : human.nrru@gmail.com 

     Click  หนังสือเชิญส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมโครงการวันวิชาการ 

      SCAN QR CODE แสดงแผนผังการจัดงาน

 


วันที่เผยแพร่ 18 กรกฎาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin