ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอเชิญรับชมรายการ NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญรับชมรายการสด NRRU Buddhist New Normal SS2 ep.10
โดยสาขาวิชาได้นิมนต์ Ven. Dr. Shen Chan Lecturer and Director
of Student affairs International Buddhist College, Sadao Songkhla Thailand มาเป็นแขกรับเชิญในรายการ
ซึ่งจะออกอากาศในวันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ในหัวข้อ “Life of a Bikku in Mahayana Tradition”
ดำเนินรายการโดยอาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์
อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา
พร้อมด้วยนางสาววนัสนันท์ พรรณขาม นางสาวนฤมล ชอบทดกลาง นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 4
และนายภัคเดช พูลพร นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2
โดยจะออกกาศทางหน้าเพจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
และทางยูทูป พุทธศาสนศึกษา โคราช

วันที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin