ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ร้อยรักสีชมพู มุทิตา กษิณานุสรณ์”

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
“ร้อยรักสีชมพู มุทิตา กษิณานุสรณ์”
ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565
ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล
 

วันที่เผยแพร่ 22 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin