ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ทัศนศิลป์ สร้างชื่อ คว้ารางวัลใหญ่ระดับประเทศ

ผศ.ทองไมย์ เทพราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 UOB Painting of the Year 2020 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 750,000 พร้อมโอกาสในการประกวดระดับภูมิภาค เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ UOB Southeast Asian Painting of the Year อีก 10,000 เหรียญสหรัฐ และโอกาสในการเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

วันที่เผยแพร่ 01 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin