ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

eternality recital สร้างสรรค์ดนตรีสุนทรีนิรันดร์

ขอเชิญร่วมชมการแสดงทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรี ในโครงการ

eternality recital สร้างสรรค์ดนตรีสุนทรีนิรันดร์
 

ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2
 

พบกับการแสดงทักษะดนตรีไทย และการแสดงทักษะดนตรีสากล โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4

 

ติดตามกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/www.theeternalityrecital2021

 

วันที่เผยแพร่ 05 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin