ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งทางราชการ (ก.พ.)

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบคัดเลือกตำแหน่งทางราชการ (ก.พ.)

จัดโดย หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)

การอบรมเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM ค่ะ จัดขึ้น 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน

 รุ่นที่ 1 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2564
 รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 

https://forms.gle/2fGikDusXEJimSuB9

การอบรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ลิ้งค์เข้าห้องอบรมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม จะส่งลิ้งค์ให้ท่านทาง e-mail address ของท่าน 1 วันก่อนการอบรม

วันที่เผยแพร่ 15 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin