ขอแสดงความยินดีกับคณะมนุษยศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในงาน NRRU Show and Share ครั้งที่ 11 มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

NRRU Show and Share ครั้งที่ 11
ม.ราชภัฏโคราชเปิดมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชวนสถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU Show and Share ครั้งที่ 11 และ การประกาศรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2022 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ทางระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : NRRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา , NRRU Show and Share และ KORAT : เมืองที่คุณสร้างได้ 

ในการนี้ได้มีการมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี NRRU Best Practice 2022 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละด้าน ซึ่งด้านการวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ แนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง แนวทางการบูรณาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการเรียนการสอน

ทางมหาวิทยาลัยและคณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

 

 

วันที่เผยแพร่ 05 กันยายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin