ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญเรียนรู้การเปลี่ยนห้องเรียนและการทำงานเป็นออนไลน์

เปลี่ยนห้องเรียนเป็นการสอนออนไลน์

คู่มือการใช้งาน สอนออนไลน์NRRU

คลิปสอนออนไลน์

เครื่องมือสำหรับการสอน LIVE COMMUNICATION

1. Microsoft Team

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS Android คู่มือการใช้งาน


เข้าใช้งานผ่าน NRRUMail ด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th

ดาวน์โหลดโปรแกรม PC / Mac

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน
 

2. ZOOM CLOUD MEETINGS

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS Android คู่มือการใช้งาน


โปรดสมัครสมาชิก Zoom ก่อนเข้าใช้งาน (สามารถใช้ @nrru.ac.th หรือ Gmail ในการ Login ได้)

ดาวน์โหลดโปรแกรม PC สำหรับ Mac

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

3. GOOGLE HANGOUT MEET

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS Android คู่มือการใช้งาน


เข้าใช้งาน Google Meet ด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

เครื่องมือสำหรับการจัดการเรียนการสอน

1. GOOGLE CLASSROOM

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS Android คู่มือการใช้งาน


เข้าใช้งาน Google Meet ด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

2. GOOGLE DRIVE + GAFE

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS / Android คู่มือการใช้งาน


เข้าใช้งาน Google Drive ด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

ดาวน์โหลด Back up & sync หรือ Drive File Stream

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

3. ONEDRIVE + OFFICE365

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS / Android คู่มือการใช้งาน


เข้าใช้งาน Office365 ด้วยอีเมล์ @nrru.ac.th

เข้าใช้งาน One Drive เข้าใช้งาน Office365

ดาวน์โหลด Microsoft Office

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน ระบบ Office365

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

4. EDMODO

เครื่องมือสำหรับการสอน การเข้าใช้งานร่วม NrruMail เข้าใช้งาน / ดาวน์โหลด iOS / Android คู่มือการใช้งาน

โปรดสมัครสมาชิก Edmodo ก่อนเข้าใช้งาน (สามารถใช้ @nrru.ac.th หรือ Gmail ในการ Login ได้)

เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ / PC / Mac

App สำหรับ iOS

App สำหรับ Android

คู่มือการใช้งาน

ขอขอบคุณคู่มือจาก มหาวิทยาลัยศรีนคริน
 

 

 

 

 


 

วันที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin