ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรับภาพ "รัก" รับเปิดเทอม บริการถ่ายภาพนิ่งโปรโมทคณาจารย์ประจำหลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ร่วม ปรับภาพ "รัก" รับเปิดเทอม

ด้วยบริการถ่ายภาพนิ่งสวย ๆ เพื่อโปรโมทคณาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพนิ่งโปรโมทคณาจารย์ประจำหลักสูตร

วันที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin