ชนะเลิศระดับประเทศ รางวัล Top of the Top และรางวัลชนะเลิศมิติด้านสิ่งแวดล้อม Thailand’s SDGs Hackathon

ชนะเลิศระดับประเทศ ขอแสดงความยินดีกับ จีจี้ นางสาวชฎารัตน์ อับไพ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จากทีมไม่ใช่ตัวแม่แต่เป็นตัวท็อป ได้รับรางวัลชนะเลิศ Top of the Top และรางวัลชนะเลิศมิติด้านสิ่งแวดล้อม คว้าโล่รางวัลและเงินรางวัล 60,000 บาท จากโครงการ Thailand’s SDGs Hackathon ระดมความคิด พิชิตความยั่งยืน จัดโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin