ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาราชภัฏโคราช สืบสานพระพุทธศาสนา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 การแข่งขันตอบปัญหาธรรม “เพชรพุทธศาสตร์”

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรม ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผลปรากฏว่า นายเอกพล สมการ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 รับโล่เงินพุทธศาสตร์และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท จัดโดย ภาควิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin