ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปี 2564 “มนุษยศาสตร์ก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ท้าทายยุคดิจิทัล”

ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปี 2564

มนุษยศาสตร์ก้าวหน้า วิชาการก้าวไกล ท้าทายยุคดิจิทัล

 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 

วันที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin