ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19  จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชาติ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร 36 เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดได้นำไปสำรองในคลังโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ที่มีความต้องการโลหิตทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin