ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตักบาตร NEW NORMAL กายไกล ใจพบธรรม

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

วันที่เผยแพร่ 24 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin