นักศึกษานาฎศิลป์ไทย นักแสดงทุนพระราชทาน รับบทเป็น พระราม การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา

นายเอกรัฐ ทองประเทือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนักแสดงทุนพระราชทาน ประเภท โขนพระ ในโครงการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน สืบมรรคา รับบทเป็น พระราม ซึ่งแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 

วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin