ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“อนาคตชุมชนริมรางกับทางไปต่อ”

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมสนทนา “อนาคตชุมชนริมรางกับทางไปต่อ” เพื่อรับฟังและหาทางออกชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2565 ณ วัดใหม่อัมพวัน  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนักศึกษา เข้าร่วมการอัดเทปบันทึกภาพจัดทำรายการฟังเสียงประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ในหัวข้อ เสวนาหาทางออก อนาคตชุมชนริมรางกับทางไปต่อ? 

          ขอเชิญร่วมติดตามการนำเสนอ “3 ฉากทัศน์” ที่อาจจะเกิดขึ้น หลังมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ของชุมชนริมราง ได้ทางรายการฟังเสียงประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น.

วันที่เผยแพร่ 21 เมษายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin