ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานแสดงมุทิตาจิต “ท่วงทำนอง คล้องดวงใจ สายใยแห่งรัก”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาจารย์ประสิทธิ์ อินทศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี “ท่วงทำนอง คล้องดวงใจ สายใยแห่งรัก” ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและความประทับใจ

 

วันที่เผยแพร่ 21 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin