ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนาพัฒนาสังคม

วันที่ 15 กันยายน 2562 สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาการพัฒนาสังคม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์พุทธศาสนาพัฒนาสังคม ณ อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา อาคาร 34 ชั้น 3 การแข่งขันมีทั้งกีฬาสากลและพื้นบ้าน สร้างความสามัคคีพร้อมรอยยิ้มแห่งความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้

วันที่เผยแพร่ 07 ตุลาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin