ร่วมพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนสูง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ทิพย์วารี  สงนอก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.สถิต จำเริญ และนางสาวภัชชนก  พรมจันทึก ได้ร่วมพิธีมอบเครื่องสีข้าวพระราชทาน  จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้แทนมอบเครื่องสีข้าว ให้แก่กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโพนสูง  ตำบลหมื่นไวย  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่เผยแพร่ 18 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin