ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อังกฤษธุรกิจ ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติบัติการนำเที่ยวในประเทศ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติบัติการนำเที่ยวในประเทศที่คิงพาวเวอร์มหานคร กรุงเทพมหานครและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่เผยแพร่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin