นิติศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมาสร้างชื่อในการแข่งขันตอบปัญหาวันรพี

สาขาวิชานิติศาสตร์ ราชภัฏนครราชสีมาสร้างชื่อ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพีรำลึก ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือก(ส่วนภูมิภาค) ประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ระดับอุดมศึกษา ผลการแข่งขันปรากฏว่า นางสาวนภาภัค ศุภมาตย์และนางสาวพัชราภา เอี๊ยกระโทก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ขอชื่นชมในความรู้ความสามารถของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป และทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตลอดไป

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin