ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาดูงานด้านธุรกิจโรงแรมและฝึกประสบการณ์นำเที่ยวในประเทศ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานด้านธุรกิจโรงแรมและฝึกประสบการณ์นำเที่ยวในประเทศ ณ Legenda Hotel และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2564

วันที่เผยแพร่ 22 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin