พิธีการมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการศึกษาให้แก่นักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดพิธีการมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการศึกษาให้แก่นักศึกษาและลงนามทำสัญญายืมเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 36.02.06 

วันที่เผยแพร่ 12 ตุลาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin