การแสดง Concert วงดนตรี Biggles Big Band และวงNRRU BigBand

วงดนตรี Biggles Big Band ซึ่งเป็นวงดนตรีแจ๊ส – ออเคสตร้าที่มีชื่อเสียงจากเนเธอร์แลนด์จะเดินทางมาทำการแสดงดนตรีที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-27 กุมภาพันธ์ 2567 ในหลายจังหวัด อาทิกรุงเทพมหานคร อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี เชียงราย เชียงใหม่ และนครปฐม รวมทั้งมีกำหนดการไปทำการแสดงดนตรีที่ราชอาณาจักรกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ และเมืองเสียมเรียบด้วย โดยวงดนตรี Biggles BigBand จะเชิญนักร้องและนักดนตรีท้องถิ่นเข้าร่วมทำการแสดงด้วยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง 6 ประเทศนอกจากนี้ ในระหว่างการทำการแสดงในประเทศไทย ในปี 2567 นี้ วงดนตรี Biggles Big Band จะจัดกิจกรรมในลักษณะ workshop ให้กับเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่วงดนตรีฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการเดินทางมาทำการแสดงในครั้งก่อนหน้านี้
ในครั้งนี้ทางสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดการแสดงConcert โดยวงดนตรี Biggles BigBand และวงNRRU BigBand นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาณ ห้องประชุมสุวัจน์ลิปตพัลลภ 2 อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยภายในงานมีกิจกรรม workshopดนตรีและชมการแสดงคอนเสิร์ต

วันที่เผยแพร่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin