ประชุมร่วมกับชุมชนเพื่อพิจารณาโลโก้ทำแผนที่ชุมชนบ้านโพนสูง

ฝ่ายบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมร่วมกับชุมชนบ้านโพนสูง เพื่อพิจารณาการจัดทำโลโก้และจัดทำแผนที่ชุมชน ณ บ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 10 สิงหาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin