ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ให้กำลังใจลูก ๆ นักศึกษาจิตอาสา ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 หลังทราบข่าวว่ามีผู้รับบริการฉีดวัคซีนฯ จำนวนมาก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาจิตอาสาที่บริการประชาชน ณ จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณะประโยชน์  พร้อมกันนี้ยังได้พบปะและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ร่วมดำเนินงานในการสนับสนุนภารกิจสำคัญในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

 

วันที่เผยแพร่ 25 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin