ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามฟุตบอล เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ 

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin