ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี เสียงเพลง | แสงพราย | สายลม #TheMusicRecitalFestival 2022 In The Mood

In The Mood | มหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี

เสียงเพลง | แสงพราย | สายลม

#TheMusicRecitalFestival2022 #27&#28

สาขาวิชาดนตรีจัดมหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี เสียงเพลง | แสงพราย | สายลม #TheMusicRecitalFestival2022 In The Mood
ในระหว่างวันที่ 21 - 31 มีนาคม 2565 ณ ห้อง 5.1.2 ห้องปฏิบัติการดนตรีอาคาร 5 ชั้น 1 โดยมีการแสดงบรรเลงบทเพลงทั้งเดี่ยว และรวมวง
ทั้งดนตรีไทยและสากล และทั้งแนวดนตรีแจ๊ซและคลาสสิก จากนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4  

วันที่เผยแพร่ 31 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin