รัฐประศาสนศาสตร์วิถีพุทธทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาฯ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการนักศึกษาและคณะกรรมการชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการ "รัฐประศาสนศาสตร์วิถีพุทธ" และ "ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาฯ" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

วันที่เผยแพร่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin