เสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับผู้บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเสวนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนาแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับผู้บริหาร ณ ภูธาราฟ้ารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีการสรุปบทเรียนการดำเนินงานตามแผนงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แต่ละฝ่ายงานและนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนงาน

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin