งานวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี”

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2565 “หลักสูตรทันสมัย ท้องถิ่นศิวิไลซ์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร 36 และ Live สด ผ่านเฟซบุ๊ก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นเป็นการมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ อาจารย์ผู้สอนดีเด่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดีเด่น ผู้นำชุมชนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น ประจำปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “บัณฑิตยุค IT  ควรมีดีที่อะไร ?” โดยผู้แทนจากบริษัท  AIS , The Mall Korat, Terminal 21 Korat , Central Plaza และกรมแรงงานจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นยังมีกิจกรรมการแสดง การประกวด นิทรรศการให้ความรู้จากหลักสูตรต่าง ๆ

วันที่เผยแพร่ 23 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin