ค่ายอาสาภาษาอังกฤษบริการวิชาการโรงเรียนวัดหนองพลวง

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดกิจกรรมค่ายอาสาภาษาอังกฤษ (English Volunteer Camp 2020) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการบริการวิชาการทางภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการบูรณาการงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการเรียนในรายวิชาการจัดการธุรกิจด้านภาษาเข้าด้วยกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ทางหลักสูตรยังมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน 8 ทุน พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หนังสือนิทาน หนังสือเรียน และหนังสืออ่านเล่นให้กับห้องสมุดของโรงเรียนด้วยจำนวนหนึ่ง

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin