ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Legally Blonde

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดการแสดงละครเวทีเพลงเรื่อง Legally Blonde ในระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin