ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

English Day

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม English Day ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานแสดงกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา โดยมีกิจกรรมนิทรรศการ การแสดง การประกวด Singing Contest โดยสอดแทรกการเรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตก และฝึกการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

วันที่เผยแพร่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin