ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนแปดวันพ่อ

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภกร ปัญญายิ่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ในการประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนแปดวันพ่อ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่เผยแพร่ 07 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin