สมาคมศิลปินอีสานประมูลภาพออนไลน์ช่วยวิกฤติ COVID-19

วันที่ 24 เมษายน 2563 ผู้แทนสมาคมศิลปินอีสาน รศ.ดร.สามารถ จับโจร เป็นตัวแทนพร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ มอบเงินของสมาคมศิลปินอีสาน ที่ได้จากการประมูล
ภาพเขียนของศิลปิน ในโครงการประมูลภาพอนไลน์ ที่มอบให้โดยจิตสาธารณะ จำนวน 30,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และช่วยเหลือโรงพยาบาลในภาคอีสานอีก 6 โรงพยาบาล แห่งละ 30,000 บาท และศิลปินที่เดือดร้อนจากวิกฤต COVID-19

วันที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin