ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาดูงานต้นแบบด้วยพัฒนาสังคม

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จัดโครงการศึกษาดูงานต้นแบบด้วยพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 ณ บ้านมั่งคงชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หนองหิน จังหวัดเลยหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อ เชียงคาน จังหวัดเลย และวิสาหกิจท่องเที่ยวริมโขงประมงพื้นบ้าน อ.เชียงคาน จังหวัดเลย

วันที่เผยแพร่ 21 มีนาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin