ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมใจกันลงพื้นที่เพื่อบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin