"อั้วคำคนิงฮัก" โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์บทละคร โดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาพบรรยากาศการแสดงละครเรื่อง "อั้วคำคนิงฮัก"

"โครงการถ่ายทอดวรรณกรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์บทละคร สร้างสรรค์ผลงานโดย นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"
6 มกราคม 2566 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดการแสดงละครเรื่อง "อั้วคำคนิงฮัก" ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วารี สงนอก กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการถ่ายทอดวรรณกรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์บทละคร เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่สืบไป

วันที่เผยแพร่ 06 มกราคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin