ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพีรำลึก"

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้จัดงานวันรพีรำลึก ประจำปี 2563 ณ อาคาร 36 ชั้น 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมวางพวงมาลัยถวายสักการะพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) จากนั้นเป็นการเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย ปิดท้ายด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาผู้ที่มีผลการเรียนดี ผู้ที่มีจิตอาสาและกิจกรรมเด่น

วันที่เผยแพร่ 18 กันยายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin