ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณะผู้บริหารและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 36.02.05 และเยี่ยมชมและพูดคุยแลกเปลี่ยนการทำงานภายในสำนักงานคณบดี

วันที่เผยแพร่ 03 ธันวาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin