ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย Selected Artworks 2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 นายภคนันท์ กงชัยภูมิที่สามารถผ่านด่านเข้าสู่รอบตัดสินรางวัล การประกวด
ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ที่ประเทศโรมาเนีย Selected Artworks 2020 รอบที่ 1 ผลงาน 2,100 ชิ้น/ 65 ประเทศทั่วโลก รอบ 2 มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 301 ชิ้น/ 41 ประเทศ
รวมศิลปินไทย 33 คน จาก ผลงาน 301 ชิ้น จากทั่วโลก

 

วันที่เผยแพร่ 23 กรกฎาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin