ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “ศิลปกรรมช้างเผือก”

ขอแสดงความยินดีกับนายคเณศ แสนศรีลา นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คว้ารางวัลรองชนะเลิศ “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม” โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับเงินรางวัลรองชนะเลิศจำนวน 200,000 บาท และผลงานจะได้รับการจัดแสดง ณ ชั้น 7 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2563

วันที่เผยแพร่ 03 เมษายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin