ปรัชญา สร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์เพื่อความเจริญสูงสุดของสังคม วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งพึ่งพาทางวิชาการของท้องถิ่นด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 "YoungBlood Korat 2020"

วันที่ 9 มกราคม 2563 สาขาวิชาดนตรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีปิดโครงการอบรมการประพันธ์เพลงเลือดใหม่ดนตรีร่วมสมัย โคราช ประจำปีงบประมาณ 2563 "YoungBlood Korat 2020" ณ อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวขอบคุณคณะดำเนินงาน พร้อมมอบนโยบายในการสนับสนุนท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม อาจารย์บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ อาจารย์จากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวรายงานสรุปโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงผลสัมฤทธิ์ “เลือดใหม่ดนตรีไทยร่วมสมัย โคราช” ปิดท้ายด้วย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

วันที่เผยแพร่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin